Regulamin

1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do biura pensjonatu w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

2. Opłata pobierana jest w momencie zameldowania za całą zarezerwowaną ilość noclegów, przed odbiorem kluczy.

3. Na terenie pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu palenia Gość będzie obciążony dodatkową opłatą równą jednej dobie wynajmowanego pokoju.

4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.

5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6. Śniadania są serwowane od godz. 7:30-9:30. Konsumpcja wyłącznie na jadalni.

7. Prosimy zawsze zamykać drzwi pokoju oraz drzwi wejściowe do Pensjonatu. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia klucza prosimy niezwłocznie powiadomić gospodarzy. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie klucza wynosi €10,-.

8. Pensjonat zobowiązany jest: – zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach, – bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie, – wykonywać czynności związane ze sprzątaniem pokoju podczas nieobecności gości, bądź w ich obecności jeśli wyrażą takie życzenie; pokoje sprzątane są co 3- 4 dni.

9. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00.

10. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

11. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.

12. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

13. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

14. Sprzęt narciarski, sanki itp. należy przechowywać w narciarni.

15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, suszarek do butów, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

17. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

18. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości. Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Dołożymy wszelkich starań aby Państwo byli zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszego Pensjonatu. Gospodarze: Rodzina Świerkot